Plasamentul familial al copilului. Etapa premergatoare adoptiei Bucuresti

Cabinetul nostru de psihologie ofera servicii de Plasamentul familial al copilului. Etapa premergatoare adoptiei si este agreat de catre Ministerul Transporturilor si Infrastructurii – certificat nr.735/2018 pentru furnizarea de servicii psihologice in domeniul sigurantei transporturilor.

Plasamentul familial al copilului. Etapa premergatoare adoptiei Bucuresti

Pentru a oferi beneficiarilor nostrii servicii eficiente si complete de Plasamentul familial al copilului. Etapa premergatoare adoptiei Bucuresti, colaboram cu centrul medical autorizat pentru eliberarea fisei medicale pentru angajare, a fisei medicale permis auto, a fisei medicale portarma si a avizului medical pentru soferi profesionisti.

Plasamentul familial al copilului. Etapa premergatoare adoptiei

Plasamentul familial reprezintă o măsură de protecție specială pe care statul o implementează în beneficiul copiilor, cu scopul de a promova și apăra drepturile acestora. Această măsură are un caracter temporar, conform articolului 62, alineatul (1) din Legea 272/2004. Plasamentul familial presupune ca un copil să fie plasat în îngrijirea unei persoane din familie, a unui asistent maternal sau într-un serviciu de tip rezidențial licențiat, în conformitate cu prevederile legii.

Totodată, este stipulat prin lege că persoana care primește în plasament copii minori trebuie să îndeplinească anumite condiții, cum ar fi: să aibă vârsta minimă de 18 ani, să fie capabilă deplin din punct de vedere al exercitării drepturilor, să nu sufere de afecțiuni neuropsihice, să nu fie dependentă de alcool sau medicamente psihotrope, să nu sufere de boli cronice care ar putea pune în pericol sănătatea copilului și să nu fi fost decazută din drepturile părintești sau condamnată definitiv pentru săvârșirea cu intenție a unor infracțiuni contra persoanei.

Serviciul de Plasament Familial

Serviciul de Plasament Familial, o subdiviziune a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC), are responsabilitatea de a evalua persoanele care doresc să primească în plasament un copil minor. Evaluarea acestor persoane ține cont de următoarele aspecte: profilul psihologic al membrilor familiei, profilul psihologic al solicitantului, starea sa de sănătate, situația economică și condițiile de locuit, comportamentul social și familial al acestora.

În urma evaluării psihologice, un psiholog clinician autorizat va elibera un aviz psihologic pentru plasament familial, care va concluziona dacă solicitantul este apt sau nu să primească în plasament un copil minor. . Avizul psihologic asistent personal, avizul psihologic asistent maternal si avizul psihologic plasament familial sunt eliberate in cadrul cabinetului de psihologie clinica si pot constitui dovezi ale integritatii psihice ale persoanelor care indeplinesc aceste functii, in fata autoritatilor competente.

Profil psihologic al persoanei solicitante

Profilul psihologic al persoanei care dorește să primească în plasament un copil minor presupune existența unei personalități armonios dezvoltate, fără accentuări sau disarmonii semnificative, un echilibru emoțional sănătos, nivel redus de agresivitate și impulsivitate, precum și un nivel ridicat de agreabilitate și empatie.

În cazul în care copilul nu poate fi plasat în familia extinsă, acesta va fi plasat temporar în îngrijirea unui asistent maternal profesionist. Serviciul de Asistență Maternală, o structură în cadrul DGASPC, are responsabilitatea de a recruta și evalua persoanele care doresc să devină asistenți maternali profesioniști în rețeaua locală organizată de instituție. Acest serviciu verifică și întocmește dosarul potențialilor asistenți maternali profesioniști, organizează cursuri de formare profesională pentru persoanele selectate și efectuează evaluarea psihologică a acestora.

De asemenea, serviciul solicită obținerea unui aviz psihologic pentru asistent maternal, care este eliberat de către un psiholog clinician atestat și care determină dacă persoana în cauză este aptă sau nu pentru a desfășura această profesie. În cadrul acestui serviciu, se oferă sprijin și consiliere asistenților maternali angajați pe întreaga durată a contractului lor, precum și familiilor copiilor plasați, monitorizând confortul socio-afectiv al acestor copii și, în cazul potrivit, pregătind reintegrarea lor în familie.

Procesul de plasament familial și evaluarea premergătoare adoptării

Procesul de plasament familial și evaluarea premergătoare adoptării este unul complex, menit să asigure cel mai bun mediu pentru dezvoltarea și protecția copiilor aflați în nevoie de asistență. Este o componentă vitală în promovarea bunăstării copiilor și în asigurarea respectării drepturilor lor fundamentale. Mai multe informații pot fi găsite la adresa: https://dgaspc3.ro/directii-si-servicii/directia-pentru-protectia-drepturilor-copilului/servicii-de-tip-familial/serviciul-asistenta-maternala/

Evaluarea Complexă a Asistenților Maternali și Asistenților Personali

Evaluarea psihologică a asistenților maternali reprezintă un proces amplu, care implică analizarea multiplelor variabile, precum antecedentele psihologice și psihiatrice din familie, capacitatea de adaptare la mediul socio-familial și motivația profesională a solicitantului. Avizul psihologic pentru asistenții maternali este eliberat exclusiv în cadrul unui cabinet de psihologie clinică și este autentificat conform reglementărilor legale. Psihologul clinic poate, de asemenea, solicita solicitantului să prezinte alte documente relevante, cum ar fi istoricul de boli cronice sau cazierul judiciar. Acest aviz este eliberat periodic pentru a asigura păstrarea eligibilității în funcție.

În cadrul legislației privind protecția și îngrijirea copiilor, există prevederi referitoare la copiii cu handicap grav care necesită un însoțitor sau asistent personal. Pentru a ocupa această poziție, asistentul personal trebuie să îndeplinească anumite condiții, printre care și prezentarea unui aviz psihologic care să ateste echilibrul psihic și emoțional al acestei persoane, precum și sănătatea sa mentală. Asistenții personali pot reprezenta copiii minori și pot prelua tutela acestora în instanță, mai ales dacă fac parte din familia acestora. Avizele psihologice pentru asistent personal, asistent maternal și plasament familial sunt eliberate într-un cabinet de psihologie clinică și pot servi ca dovezi ale stabilității psihice a persoanelor care dețin aceste poziții în fața autorităților competente. Aceste evaluări psihologice sunt efectuate atât în momentul certificării profesionale, cât și periodic, anual sau la solicitarea instituțiilor abilitate.

Plasamentul familial

Plasamentul familial poate să reprezinte și o etapă premergătoare adoptării, permițând viitorilor părinți adoptivi să se adapteze la noul mediu și să se familiarizeze cu personalitatea copilului. Persoanele care dețin atestatul de părinte adoptator pot depune dosarul pentru plasamentul familial al copilului înainte de a lua decizia finală de adoptare. Această măsură reprezintă o modalitate prin care statul protejează copiii care rămân temporar sau definitiv fără părinți, asigurându-le protecția socio-afectivă și respectarea drepturilor lor fundamentale.

Pentru programare in vederea efectuarii evaluarii psihologice plasament familial, evaluarii psihologice asistent maternal sau evaluarii psihologice asistent personal, va rugam sa apelati la numerele de telefon: 0720897325/0771750060 sau sa trimiteti o solicitare de programare, la adresa office@testpsihologic.info

Va asteptam cu drag la adresa din Bd Unirii 76 bl J3A sc 1 ap 5 et 2 int 105, sector 3 (zona rond Piata Alba Iulia).

APEL TELEOFNIC