Evaluare Psihologia Muncii Bucuresti

Cabinetul nostru de psihologie ofera servicii de Evaluare Psihologia Muncii si este agreat de catre Ministerul Transporturilor si Infrastructurii – certificat nr.735/2018 pentru furnizarea de servicii psihologice in domeniul sigurantei transporturilor.

Evaluare Psihologia Muncii Bucuresti

Pentru a oferi beneficiarilor nostrii servicii eficiente si complete de Evaluare Psihologia Muncii Bucuresti, colaboram cu centrul medical autorizat pentru eliberarea fisei medicale pentru angajare, a fisei medicale permis auto, a fisei medicale portarma si a avizului medical pentru soferi profesionisti.

Evaluare Psihologia Muncii.

Aviz psihologic Bucuresti. Aviz psihologic angajare

Cabinetul individual de Psihologie Davidescu Mihaela este autorizat in specialitatea Psihologia Muncii si Organizationala (Nr. 2085/2010), psiholog titular-  Davidescu Mihaela –  psiholog specialist, atestat in Psihologia Muncii si Organizationala (Nr. 1738/2010, Nr 227/2015).

Legislatia actuala in domeniul medicinei muncii ( H.G. nr. 355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor, precum si Legea Sanatatii si Securitatii in munca nr.319/2006) impune efectuarea unui control medical si o evaluare  a aptitudinilor psiho-profesionale la angajare, periodic si la reluarea/ schimbarea activitatii angajatului, testare psihologica finalizata cu eliberarea avizului psihologic.

Aviz psihologic la angajare – evaluarea psihologica este obligatorie pentru urmatoarele meserii si profesii:

 • personal cu functie de decizie
 • personal cu functie de conducere
 • cadre didactice
 • functionari publici
 • personal sanitar, personal educativ – Avize pentru participarea la admiterea in anumite institutii de invatamant  superior sau alte forme de invatamant
 • personal care lucreaza la inaltime
 • personal care lucreaza in medii de inalta, medie si joasa tensiune
 • personal cu lucrul in conditii de zgomot
 • personal care lucreaza in conditii de izolare
 • personal care lucreaza in tura de noapte
 • pirotehnicieni sau artificieri
 • personal care lucreaza in medii cu expunere la radiatii ionizante, campuri electrice si electromagnetice, activitati ce presupun manipularea de substante toxice
 • personal care munceste in mediul subteran
 • cetateni straini care lucreaza pe teritoriul Romaniei
 • angajatii care conduc autovehicule de serviciu sau personale in interesul firmei si in timpul orelor de serviciu sau se deplaseaza cu acestea intre locul de munca si domiciliu (conducatori auto neprofesionisti).

In urma testarii psihologice se elibereaza aviz psihologic pentru angajare.

Avizul psihologic pentru angajare este timbrat profesional, conform reglementarilor in vigoare si se elibereaza la solicitarea angajatorului sau a institutiilor publice, in cazul examinarii psihologice pentru concurs. Examinarea psihologica pentru concurs atesta faptul ca persoana care candideaza pentru ocuparea functiei in institutiile publice indeplineste cerintele psihologice necesare exercitarii corecte a acestor functii. Avizul psihologic pentru concurs este un document timbrat si parafat conform legii.

 • Examen psihologic concurs angajare – Centrul de Inginerie Tehnologica Obiective Nucleare C.I.T.O.N. organizeaza concurs pentru ocuparea functiilor vacante personal cu studii superioare. In urma examenului psihologic se va elibera avizul psihologic (fisa psihologica) ce va stipula ca persoana este apta din punct de vedere psihologic pentru exercitarea functiei pentru care candideaza (ingineria mediului, inginer chimist, inginer fizician, termoenergetica, electroenergetica, constructii, arhitectura, automatica, electrotehnica, mecanica, economic, resurse umane).
 • Evaluare psihologica concurs angajare – Agentia Nationala de Integritate anunta scoaterea la concurs a funtiei de inspector integritate. Printre criteriile pe care trebuie sa le indeplineasca potentialul candidat se numara conditia ca acesta sa fie apt din punct de vedere medical si psihologic pentru exercitarea functiei de inspector integritate. Avizul psihologic pentru angajare trebuie sa ateste compatibilitatea dintre cerintele postului si profilul candidatului ideal (aptitudini cognitive, nivel de rezistenta la stres, echilibrul emotional, lipsa unor tendinte care pot afecta integritatea sau tendinte dezadaptative de personalitate).
 • Aviz psihologic testare inspector vamal Directia Generala a Finantelor Publice Bucuresti organizeaza concurs de recrutare si selectie pentru postul de inspector vamal cl.I, grad profesional debutant. Candidatii inscrisi vor prezenta la dosar atat adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, cat si avizul psihologic apt inspector vamal care este rezultatul testarii psihologice a candidatului (art.9/OUG nr.10/2004 privind Statutul Personalului Vamal). Testarea psihologica inspector vamal este obligatorie si se realizeaza in cadrul unui cabinet psihologic autorizat sa efectueze astfel de testari psihologice, respectiv de catre un psiholog atestat in conditiile legii.DETALII
 • Testare psihologica inspector de concurenta
  Conform legislatiei in vigoare, pentru ocuparea unei functii publice pe o perioada nedeterminata, candidatii trebuie sa indeplineasca anumite conditii specifice, in afara celor generale prevazute de art.54 din legea nr 188/1999. Astfel, in cadrul Consiliului Concurentei, pentru ocuparea unei functii publice , in afara conditiilor de studii, vechime si cazier judiciar, sunt necesare atat adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, cat si testarea psihologica pentru ocuparea functiei publice, testare psihologica apt inspector de concurenta (conf art.71 din Legea 21/1996).

Adeverinta eliberata in urma testarii psihologice pentru inspector de concurenta trebuie sa contina in clar data, numele emitentului – cabinet psihologic autorizat – si calitatea acestuia, respectiv psiholog cu drept de libera practica autorizat in domeniul psihologiei muncii si organizationala.
Testarea psihologica pentru inspector de concurenta va urmari masurarea aptitudinilor potentialului candidat, care priveasc, in termini generici: responsabilitatea, nivelul de maturizare afectiva, stabilitatea emotionala, capacitatea de a lua decizii, rezistenta la stress, nivelul de rationalitate. Atat adeverinta medicala, cat si adeverinta de testare psihologica isi au valabilitatea raportata la motivul si scopul concursului in cauza.

 • Aviz psihologic (adeverinta psihologica) cursuri terapii complementare – Asociatia Nationala de Terapii Complementare din Romania (A.N.A.T.E.C.O.R.) organizeaza cursuri pentru atestarea terapeutilor in terapii complementare (tehnician nutritie, fitoterapie, cristaloterapie, tehnician maseur, etc). Pentru sustinerea examenului de atestare, terapeutii au printre alte cerinte, efectuarea de analize medicale si analiza psihologica. In urma efectuarii evaluarii psihologice se elibereaza adeverinta psihologica (avizul psihologic tip) din care rezulta ca viitorul terapeut este apt din punct de vedere psihologic pentru practicarea terapiilor complementare. DETALII
 • Evaluare psihologica pentru concurs O.N.P.C.S.B. –   – Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante: sef serviciu, analist financiar, asistent analist. Printre conditiile necesare participarii la concurs, candidatii trebuie sa sa aiba o reputatie profesionala si morala nestirbita. Evaluarea psihologica va urmari nivelul de integritate si capacitatea aptitudinala solicitata de postul respectiv. De asemenea, candidatii trebuie să nu fi fost condamnati definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, sa fie declarati clinic sanatosi si / sau apt de munca la examenul medical sa fie declarati sanatos din punct de vedere psihic / apt psihologic de catre un psiholog. Dosarul de inscriere la concursul pentru angajare in cadrul ONPCSB trebuie sa cuprinda astfel si un document din care rezulta ca cel care candideaza este clinic sanatos şi / sau apt de munca la examenul medical, eliberat cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate si un document eliberat de psiholog din care sa rezulte ca este sanatos din punct de vedere psihic, apt psihologic pentru exercitarea functiei solicitate.
 • Aviz psihologic curs evaluator de risc la securitatea fizica
  Conform reglementarilor legale in vigoare (H.G. nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor), adoptarea masurilor de securitate a obiectivelor, bunurilor si valorilor prevazute de lege se realizeaza pe baza unei analize de risc la securitate fizica.
  Competentele de evaluator de risc se dobandesc in urma efectuarii unui program de formare profesionala. Pentru a avea acces la programul de formare profesionala solicitantul trebuie sa faca dovada ca detine competente si are cunostinte pentru ocupatiile specifice domeniului securitătii obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectiei persoanelor, în domeniul securitătii mecano-fizice, sistemelor de securitate la efractie, monitorizarea sistemelor de alarma si serviciilor de paza. De asemenea, pentru ca o persoana sa urmeze cursul de evaluator de risc la securitatea fizica trebuie sa indeplineasca, cumulativ, următoarele cerinte speciale:
 • sa fie apta din punct de vedere medical ;
 • sa fie apta din punct de vedere psihologic – aviz psihologic evaluator de risc la securitatea fizica (vezi sectiunea TARIFE SI CONSULTATII AVIZE)
 • sa nu fie înscrisa cu antecedente penale pentru infractiuni savarsite cu intentie;
 • sa detina experienta practica de minim 3 ani, dobandita dupa intrarea în vigoare a Legii nr.333/2003, in domeniul organizarii, planificarii, pregatirii, executarii sau exercitarii controlului masurilor de paza şi protectie in formele prevazute de legea pazei. DETALII
 • Aviz psihologic atestat paza Scolarizarea agentilor de securitate necesita efectuarea unei examinari psihologice care sa ateste aptitudinea acestora de a muncii in conditii de izolare. Avizul psihologic atestat paza se elibereaza de catre psihologi autorizati in domeniul apararii nationale si ordinii publice.
 • Aviz psihologic curs formare dermopigmentare
  Micropigmentarea este una dintre specializarile infloritoare in intreaga industrie de frumusete aceasta evoluand de la cunoscutul make-up permanent la tehnici superioare de micropigmentare. Inovarea si dezvoltarea a noi tehnici, cresterea calitatii serviciilor in acest domeniu, necesita si formarea de specialisti in dermopigmentare.
  Furnizorii de formare profesionala in aceste domenii considera ca viitorii specialisti ar trebui sa fie persoane echilibrate emotional, cu un bun autocontrol, sociabilitate si amabilitate superioare. Cerinta unei evaluari psihologice pentru eliberarea unui aviz psihologic care sa ateste ca persoana care doreste sa urmeze cursuri de specializare ca si dermopigmentist este apta psihologic pentru curs formare se naste tocmai din dorinta de a avea specialisti cu deschidere catre client, empatie, persoane fara agresivitate sau accentuari de personalitate cu potential disfunctional.
 • Avizul psihologic pentru curs formare dermopigmentist atesta, de fapt, abilitatea de a lucra cu oamenii, de a se adapta la nou, de a comunica asertiv si de a se comporta optim cu viitorii beneficiari ai serviciilor de micropigmentare. Avizul psihologic apt curs formare este o etapa preliminara inscrierii la cursurile de dermopigmentare, fiind o certificare a potentialului aptitudinal necesar.
  Cabinetul Individual de Psihologie Davidescu Mihaela efectueaza evaluare pentru eliberarea de aviz psihologic curs formare dermopigmentist, fiind autorizat in conditiile legii. Pentru detalii privind tariful unei astfel de evaluari, ca si tariful avizului psihologic angajare Bucuresti accesati sectiunea Tarife si consultatii avize.
 • Examinare  psihologica periodica a personalului – pentru a cunoaste modul in care abilitatile si aptitudinile evaluate la angajare evolueaza din punct de vedere al intereselor angajatului, oferind un bun indicator asupra calitatii muncii
 • Examinare psihologica la schimbarea functiei face parte din selectia profesionala, urmata procesului de recrutare, pentru a verifica posibilitatile angajatului de a desfasura o munca cu randament ridicat.
 • Examinare psihologica pentru promovarea profesionala sau abateri, la solicitarea angajatorului in urma unei asemenea evaluari, managerul are posibilitatea sa obtina informatiile necesare, cu ajutorul rezultatelor la testele psihologice aplicate , pentru a lua decizia de promovare profesionala a angajatilor.
 • Examinare psihologica la reluarea activitatii acesta se realizeaza dupa un concediu medical prelungit sau dupa unul de maternitate / paternitate si face parte tot din spectrul  medicinei muncii.

Cabinetul Individual de Psihologie Davidescu Mihaela Bucuresti este autorizat de catre Colegiul Psihologilor din Romania pentru a efectua evaluarea psihologica complexa si de integritate in vederea ocuparii  functiilor publice in structurile antifrauda, respectiv inspector antifrauda din cadrul ANAF – Directia Generala Antifrauda.  

Evaluarea psihologica in vederea ocuparii functiilor publice in structurile antifrauda implica promovarea a doua tipuri de evaluari: evaluarea psihologica complexa, realizata printr-un interviu anamnestic si aplicarea unui set de minim doua teste psihologice, care vizeaza: nivelul cognitiv, nivelul de maturitate socio-afectiva/stabilitate emotionala, constiinciozitate si rezistenta la stress si evaluarea psihologica a integritatii –  realizata printr-un interviu si aplicarea a minim unui test psihologic, care vizeaza tendinta catre comportamente care pot afecta integritatea. Cele doua evaluari se realizeaza in cadrul unei singure sesiuni de examinare, realizata de catre acelasi psiholog atestat in conditiile legii si se finalizeaza prin eliberarea, in mod distinct, a doua avize psihologice, unul care priveste evaluarea psihologica complexa a candidatului si atesta aptitudinea acestuia de a ocupa si exercita functia publica vizata; cel de al doilea aviz psihologic se refera la nivelul de integritate al candidatului, apreciindu-l ca fiind corespunzator sau necorespunzator pentru exercitarea functiei publice pentru care se face evaluarea psihologica, respectiv ca facand dovada unui nivel cognitiv, de stabilitate emotionala, constiinciozitate si rezistenta la stres corespunzatoare functiei. In situatia in care beneficiarul solicita o reexaminare, psihologul examinator initial poate efectua acest lucru dupa cel putin 72 de ore de la primul examen psihologic. 

Avizul psihologic care priveste evaluarea psihologica complexa si avizul psihologic care apreciaza nivelul de integritate al candidatului poate sa fie eliberat cu cel mult trei luni anterior desfasurarii concursului, conform legislatiei in vigoare (OUG 74 art.4 alin. b si c). 

Aceste tipuri de servicii psihologice, se realizeaza in cadrul unui cabinet psihologic acreditat in conditiile legii,  de catre psihologul autorizat sa realizeze evaluarea psihologica complexa si de integritate pentru ocuparea functiilor publice in structurile antifrauda (inspector antifrauda) – psiholog practicant in specialitatea psihologia muncii si organizationala.

Evaluarea psihologica in vederea emiterii avizului psihologic angajare presupune aplicarea unor teste psihologice creion-hartie, teste psihologice informatizate, alaturi de observatia comportamentului clientului pe parcursul testarii si un scurt interviu pentru obtinerea cat mai multor informatii.

Sector 3 Bucuresti

 

APEL TELEOFNIC